Proiectare si inginerie

Organizatia noastra profesionala a realizat studii de fezabilitate, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire ( DTAC)  si proiecte tehnice cu detalii de executie ( PTh-DDE) pentru mai bine de 400 de investitii majore in domenii cum ar fi : industria alimentara, energia conventionala si regenerabila, tratarea apelor uzate, eliminarea si reciclarea deseurilor, industria ospitalitatii, infrastructura locala sau regionala ,  prelucrarea lemnului,industria usoara, logistica specializata , etc acoperind urmatoarele specialitati :

– proiectare architectura industriala
– proiectare montaj de utilaje si inginerie tehnologica de flux
– proiectare de structuri din beton, metal si lemn
– proiectare de instalatii electrice
– proiectare de instalatii sanitare
– proiectare de instalatii de detectie incendiu
– proiectare de instalatii de stingere incendiu
– scenarii de securitate la incendiu
– planuri de siguranta si securitate in munca
– proiectare instalatii termice
– proiectare instalatii de ventilatie
– proiectare instalatii frigorifice industriale
– proiectare instalatii de aer comprimat industrial
– proiectare instalatii de abur industrial
– proiectare CCTV
– proiectare sistematizare verticala